Husk sidste frist for tildeling af skattefrit 'Corona'-gavekort

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_Husk sidste frist for tildeling af skattefrit 'Corona'-gavekort
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 2. december 2021

Husk sidste frist for tildeling af skattefrit 'Corona'-gavekort

Tildeling af skattefrie 'Corona'-gavekort i 2021
Den 23. marts 2021 vedtog Folketinget en særskilt skattefritagelse i 2021 af gavekort med en beløbsgrænse på 1.200 kr., givet af en arbejdsgiver til en medarbejder, som kan benyttes i oplevelsesøkonomien. Lovændringen gjaldt med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2021.

Opmærksomheder
● Disse skattefrie gavekort skal være tildelt medarbejderne senest den 31. december 2021.
● De skal imidlertid ikke også være benyttet i år. De skattefrie 'Corona'-gavekort kan også benyttes i 2022 og senere.... og endda i alle EU/EØS-lande.

Bemærk
Disse skattefri 'Corona'-gavekort lever deres eget liv og har ingen indflydelse på den almindelige årlige julegave til medarbejderne som også er skattefri (naturalier op til 900 kr. i 2021).

'Corona'-gavekort har heller intet at gøre med den skattefri bagatelgrænsen for personalegoder i form af påskønnelser mv. til medarbejderne på op til 1.200 kr (2021). At beløbene er de samme (1.200 kr.) er et tilfælde.

Det betyder at medarbejdere i 2021 skattefrit kan modtage
● Et 'Corona'-gavekort på op til 1.200 kr.
● Påskønnelser (smågaver, blomster, chokolade mv.) op til 1.200 kr.
● En julegave i form af naturalier op til 900 kr. Bemærk dog at julegave-beløbet tæller med i bagatelgrænsen på de 1.200 kr. nævnt lige ovenfor.


Læs nærmere om 'Corona'-gavekort i to tidligere udgivne artikler herom
’Skattefrie gavekort 2021’
'Corona'-gavekort via Lønomlægning