'Differencefradrag'- skattefri befordringsgodtgørelse

Personalekurser.dk er din genvej til efteruddannelse og ny viden inden for HR, personalejura, ansættelsesret, løn, personalegoder, medarbejderudvikling, ledelse og projektstyring m.v. til ledere og medarbejdere på alle niveauer.

nyhed_'Differencefradrag'- skattefri befordringsgodtgørelse
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 17. maj 2023

'Differencefradrag'- skattefri befordringsgodtgørelse

Må en arbejdsgiver godt nøjes med at udbetale ’den lave sats’ til medarbejderen for dennes kørsel i egen bil i arbejdsgiverens tjeneste? Eller skal arbejdsgiver altid udbetale ’den høje sats’ (for de første 20.000 km)?

Hvis medarbejderen oplever kun af modtage ’den lave sats’, kan medarbejderen så i det mindste trække forskellen op til den høje sats fra på sin egen årsopgørelse?

Det er spørgsmål vi hører tit her i lejren…

Satser 2023
Virksomheden kan udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til en medarbejder, der benytter egen bil (eller motorcykel) til erhvervsmæssig kørsel med:

Indtil 20.000 km årligt:  3,73 kr. pr. km
Over 20.000 km årligt:   2,19 kr. pr. km

Svaret på ovenstående spørgsmål er, at medarbejderen ikke har mulighed for såkaldt ’differencefradrag’ for forskellen på den høje sats og hvad der rent faktisk udbetales (af lavere beløb) til medarbejderen i skattefri befordringsgodtgørelse.

Reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse er i øvrigt pænt skrappe. Ikke mindst kravene til korrekt dokumentation for at kunne udtale skattefrit. Disse regler og krav behandler vi dybtgående på bl.a. kurserne  Aktuel Løn  og Personalegoder | Skat & Moms .

En arbejdsgiver kan og må godt udbetale mindre end den høje sats i skattefri befordringsgodtgørelse til en medarbejder, - f.eks. 1 øre. Eller endda helt undlade at udbetale godtgørelse. Naturligvis med mindre at en overenskomst siger noget andet, f.eks. at 'statsens satser skal benyttes'.

Godtgørelsen er skattefri op til 3,73 kr./km i 2023. Arbejdsgiver kan også udbetale mere end 3,73 kr./km, men så bliver den del der overstiger de 3,73 kr./km bare skattepligtigt (ekstra løn). Formelt skal fordelingen af godtgørelse/løn vises på to liner på lønsedlen, for at undgå beskatning af hele beløbet.

Hvis en arbejdsgiver udbetaler mindre end 3,73 kr./km, f.eks. kun den lave sats på 2,19 kr./km - eller en flot gyldenbrun 50-øre - ja, så er det bare ærgerligt for medarbejderen. Medarbejderen har fået en godtgørelse for kørslen (uagtet at det er til en lavere sats), og dermed kan medarbejderen ikke selv trække noget fra som befordringsfradrag på sin årsopgørelse.

Det kan du læse nærmere om i Den Juridiske Vejlednings afsnit C.A.4.3.3.3.2:
Godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Sakset derfra: ”Bestemmelsen i LL § 9 B, stk. 4, 2. pkt., om lønmodtageres fradrag for erhvervsmæssige befordringsudgifter efter LL § 9 C, betyder også, at hvis betingelserne for udbetaling af skattefri godtgørelse er opfyldt, men godtgørelsen er udbetalt med et lavere beløb end Skatterådets satser, kan differencen mellem den modtagne godtgørelse og satserne ikke fratrækkes. Lønmodtageren kan dog i denne situation vælge at medregne godtgørelsen i den skattepligtige indkomst og herefter foretage fradrag efter LL § 9 C.”

Bonusinfo
Hvad angår skattefri rejsegodtgørelse, der udbetales med laveres beløb end statens satser for kost/logi, kan medarbejderen imidlertid godt benytte sig af ’differencefradrag’ på sin årsopgørelse. Det kan du læse nærmere om i Den Juridiske Vejlednings afsnit C.A.7.2.1:
Godtgørelse af rejseudgifter


Relevante kurser der behandler godtgørelser og personalegoder
Aktuel Løn
Lønindberetning fra A-Z
Personalegoder | Skat & Moms