Arbejdsgiverbetalte studieture, teambuilding m.v.

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_Arbejdsgiverbetalte studieture, teambuilding m.v.
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 8. november 2022

Arbejdsgiverbetalte studieture, teambuilding m.v.

Hvordan er det nu lige med skatten, hvis en arbejdsgiver betaler for en medarbejders deltagelse i en teambuilding, et seminar, en studietur, et bestyrelsesmøde m.v. som afholdes som f.eks. en skitur, et spa/kurophold eller en tur til New York med alt betalt?

Er det et skattepligtigt personalegode, hvor værdien heraf skal indberettes til myndighederne (eIndkomst) på de deltagere, der modtager løn fra arbejdsgiver?

Eller kan det betragtes som et skattefrit kursus/seminar, på lige fod med al anden skattefri personalepleje, så som julefrokoster, personalefester etc. ?

Lunten til 'skattebomben' er tændt…
Her er der tale om et område, hvor arbejdsgiver virkelig skal passe meget på (skattepligten). Der findes en stribe sager hvor studieture, teambuildingture, og hvad det ellers kaldes rundt omkring, bliver gjort til skattepligtige personalegoder – især når de foregår i udlandet. Der er nemlig ofte tale om 'flot indpakning' af skattepligtige personalegoder. Som i bund og grund blot er en anden måde at få løn på...

Her er to triste eksempler:

Cykelarrangement (bindende svar fra Skatterådet)

●  3-dages firmaarrangement, i form af en fælles cykeltur igennem Danmark.
●  Betalt ophold og forplejning i de 3 dage.
●  Fik udleveret cykeltøj og udstyr til 2.500 kr. mhp. træning.
●  Fik udleveret cykel til 10.000 kr.
●  Tøj + cykel blev overdraget til den enkelte medarbejder efterfølgende.
●  Deltagerne betalte selv 4.000 kr.

Iflg. det bindende svar er det et skattepligtigt personalegode! Det endda på trods af den relativt store egenbetaling fra medarbejdernes side. Men gabet mellem egenbetalingen og turens faktiske udgifter var for den enkelte medarbejder alligevel så stor, at det ikke kunne betragtes som et 'uvæsentligt' beløb. Dermed  blev det et skattepligtigt personalegode.
Læs det selv her: SKM2015.682.SR.

Der er nemlig ofte tale om 'flot indpakning' af skattepligtige personalegoder. Som i bund og grund blot er en anden måde at få løn på...


Strategi- og teambuildingtur til Schweiz (Byretsdom)
”…finder retten at det faglige indhold er meget beskedent og underordnet omfang, at det ikke kan opfylde kravene til at være et målrettet strategi- og teambuildingarrangement i firmaets interesse.”

”Retten tiltræder, at det er arbejdsgiveren, der må bevise, at personalegoderne der er ydet til medarbejderne konkret, ikke er skattepligtige, og at selskabet dermed ikke var underlagt indberetningspligt."

Iflg. dommen er det et skattepligtigt personalegode med indberetningspligt!
Læs det selv her: SKM2015.730.BR

Blandt præsenteres der i dommen et detaljeret program for hele turen, hvor der bl.a. på skiløjperne bliver indtaget rigelige mængder af 'afspændingsvæske'. Der var dog også indlagt faglige indslag, foredrag mv. Men der var alligevel hvad man vist roligt kan kalde et 'væsentligt turistmæssigt islæt' (i hvertfald ifølge Byretten):

"... arrangementet til Schweiz, har haft et overvejende socialt- og turistmæssigt islæt, idet det faglige indhold på turen har haft underordnet karakter."

Det er naturligvis muligt at undgå beskatning af personalet. Det er bare svært(!) og kræver, at der ikke er et 'væsentligt turistmæssigt islæt' i en sådan tur. Hvis du f.eks. på skat.dk skriver 'turistmæssigt islæt' i søgefeltet kommer der en masse spændende hits frem:


Alle former for økonomisk tilskud eller goder, der ydes som led i et ansættelsesforhold, er som udgangspunkt skattepligtige for medarbejderne jf. ligningslovens §16, jf. statsskattelovens §4.
Udgangspunktet er derfor, at arbejdsgiveren er underlagt indberetningspligt til myndighederne. Og goderne skal indberettes til markedsværdien.

Normalt er det en arbejdsgiver der må bevise, at personalegoderne der er ydet til medarbejderne konkret, ikke er skattepligtige, og at arbejdsgiveren dermed ikke var underlagt indberetningspligt til eIndkomst.
Det er en bevisbyrde, der er meget ofte kan være særdeles svær at løfte...

Afslutning
Afgørelser på området for arbejdsgiverbetalte studieture mv. er subjektive fra sag til sag.

Det handler i sidste ende om hvordan du/virksomheden med dokumentation og argumentation kan få overbevist 'Skattestyrelsens Udvalgte' om, at der er tale om en erhvervsmæssig tur – udelukkende!

Deltager forretningsforbindelser i et sådant arrangement bevæger vi os i øvrigt over i afdelingen for repræsentation og repræsentationsudgifter.

Men prøv som foreslået at læse de to afgørelser (cykelturen og Schweiz-turen), så tror jeg, at du også får en fornemmelse af, hvad de to arrangementer i bund og grund går ud på…


Relevante kurser
Aktuel Løn
Lønindberetning fra A-Z
Personalegoder | Skat & Moms