Velkommen til Personalekurser.dk


Denne hjemmeside er genvejen til dig, der leder efter de helt rigtige personalekurser til at vedligeholde din faglige viden og som led i din løbende efteruddannelse.
Uanset om du er en fagligt rutineret medarbejder eller er ny på jobområdet er du kommet til det helt rigtige sted.

Vi viser vej til kurser om særligt opmærksomhedskrævende områder inden for HR, personalejura, ansættelsesret, HR-jura, løn og personalegoder, medarbejderudvikling, ledelse og projektstyring, personlig udvikling m.v. til medarbejdere på alle karrieretrin.

Siden bliver løbende opdateret med faglige artikler og opmærksomheder, der gerne skulle gøre dig klogere på den finurlige verden af løn- og personaleforhold og ansættelsesret.


Læring varer hele livet

Aktuelle personalekurser i 2024

Aktuel Løn 2024

Med et løbende opdateret kursusprogram tager vi pulsen på løn- og personaleområdet og fokuserer på aktuelle problemstillinger og opmærksomheder i 2022, - herunder Skattestyrelsens sandsynlige kontrolområder, – og ikke mindst muligheder og løsninger.

Gå til kursusbeskrivelsen

Aktuel Løn 2024

Aktuel Løn 2024
Aktuel Ansættelsesret 2024

Det arbejds- og ansættelsesretlige område bliver løbende reguleret, og arbejdsgivere skal i dag navigere i mere og mere kompliceret og kompleks lovgivning, så det kan være vanskeligt at få overblik over, hvilke regler der gælder i hvilke situationer. Ikke mindst Covid-19s betydning i relation til ansættelsesretlige overvejelser...

Aktuel Ansættelsesret

Aktuel Ansættelsesret 2024

Aktuel Ansættelsesret 2024
Lønindberetning fra A-Z

Kurset har som formål at give et overblik over indberetningspligterne - med særlig fokus på de områder som erfaringsmæssig giver anledning til flest spørgsmål, og hvor fejlagtig indberetning i sidste ende kan blive dyrt for både virksomhed og medarbejder.

Lønindberetning fra A-Z

Lønindberetning fra A-Z

Lønindberetning fra A-Z
Opsigelse af medarbejdere

Hvilke love og regler skal iagttages når medarbejdere skal opsiges? Hvordan er reglerne for bortvisning og fritstilling? Hvilke forpligtelser har arbejdsgiver og medarbejdere? Hvordan sikrer man medarbejdere en værdig afsked?

Opsigelse af medarbejdere

Opsigelse af medarbejdere

Opsigelse af medarbejdere
Ferieloven 2024

Pr. 1/9 2020 gik vi alle over til at afholde ferie efter ’samtidighedsprincippet’ På dette kursus får du et komplet overblik over ferieloven, og naturligvis også alle ændringerne og de nye regler, så du forstår at anvende loven korrekt i dit daglige arbejde.

Gå til kursusbeskrivelsen

Ferieloven 2024

Ferieloven 2024
Personalegoder | Skat & Moms 2024

Alle vil gerne have skattefri personalegoder. Men lige pludselig sprænger 'skattebomben' alligevel! Personalegoder kan være et særdeles udfordrende område at bevæge sig ind på. Især når det kommer til beskatning eller ikke. Der er mange faldgruber og plads til misforståelser. Dem får du ryddet helt af vejen på dette kursus...

Gå til kursusbeskrivelsen

Personalegoder | Skat & Moms 2024

Personalegoder | Skat & Moms 2024
Barselsloven 2024

Ændringer til barselsloven i 2024. Bliv ajourført med de nye regler i barselsloven samt lov om lønmodtageres ret til fravær af særlige familiemæssige årsager... og meget mere.

HALVDAGSKURSUS

Barselsloven

Barselsloven 2024

Barselsloven 2024
Personlig gennemslagskraft

Føler du dig usikker og tænker du på, hvordan du får andre til at lytte? Føler du dig ikke som en naturlig taler? Tag det bare roligt! Det kan læres.... På dette kursus lærer du at trænge igennem med dit budskab.

Gå til kursusbeskrivelsen

Personlig gennemslagskraft

Personlig gennemslagskraft

Fagligt netværk

Savner du nogle at kunne sparre med i dagligdagen om dine faglige udfordringer og problemstillinger?

Så bliv medlem af vores faglige netværk 'HR, Personale & Løn'. Her får du hjælp til at udvikle og forbedre dine færdigheder på HR-, personale-, og lønområdet. Lige som du får adgang til uvurderlig erfaringsudveksling med de øvrige medlemmer fra andre virksomheder og de til netværket tilknyttede fageksperter og rådgivere.
Du bliver desuden holdt opdateret med de nyeste love og regler på HR-, personale-, og lønområdet.
Alt sammen noget, der vil være med til at fremme din karriereudvikling og styrke dig i din arbejdsdag.

Vores faglige netværk faciliteres af eksperter og rådgivere fra fra advokatfirmaerne CLEMENS og Njord Law Firm.


Man kan ikke overvurdere værdien af et medlemskab af et stærkt og fagligt professionelt netværk. Du er aldrig alene med et netværk i ryggen...

Fremhævet artikel

 

Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser


Flere og flere virksomheder får elbiler/plugin-hybrid-biler i deres firmabil-vognpark, Mange af disse biler stilles til rådighed for medarbejdere som ’fri bil’. Det vil sige, at medarbejderne beskattes af ’fri firmabil til rådighed for privat anvendelse’ efter de gældende beskatningsregler. Så langt, så godt.

Det viser sig, ikke overraskende, at mange af disse medarbejdere, der har sådan en elbil/plugin-hybrid-bil som firmabil, bliver tæt på ganske frustrerede over, at de selv betaler elregningen, når de lader bilen op derhjemme. Især med de nuværende elpriser.

Kan denne private betaling for strøm til firmabilen modregnes i bilens beskatningsgrundlag?

Eller hvad kan man gøre? Læs med…

Egenbetaling personalegoder
Som udgangspunkt vil en medarbejders egenbetaling for et personalegode reducere beskatningsgrundlaget for et ellers beskatningsværdigt personalegode.

Undtagen for ét specifikt personalegode, nemlig ’fri telefon’. Uanset hvor meget en medarbejder betaler selv er beskatningsgrundlaget 3.100 kr. (2023-sats)

Elbiler/plugin-hybrid-biler stillet til rådighed af en arbejdsgiver til en medarbejder
Beskatningsreglerne følger de almindelige regler for beskatning af firmabiler stillet til rådighed for privat anvendelse. Elbiler/plugin-hybrid-biler er i den sammenhæng ikke ’særlige’.

Arbejdsgiverens udgifter i forbindelse med firmabil
Arbejdsgiveren må afholde udgifter, der har en driftsmæssig sammenhæng med brugen af firmabilen, uden at dette får skattemæssige konsekvenser for den ansatte. Sådanne udgifter falder inden for rammerne af den skematiske værdiansættelse af ’fri bil til rådighed’ efter Ligningslovens §16, stk. 4.

De udgiftstyper, der kan afholdes af arbejdsgiveren, uden at det har skattemæssige konsekvenser for den ansatte, er udgifter, der kan betegnes som ’ordinære, driftsmæssige udgifter’. Der kan eksempelvis være tale om udgifter til

●  Forsikring
●  Ejerafgift
●  Brændstof
●  Nødvendige reparationer og vedligeholdelse, herunder udgifter til "kør-videre-produkter" såsom olie, vask, sprinklervæske mv.
●  Strøm til elbiler/plugin-hybrid-biler


Medarbejderens egenbetaling ved brug af firmabilen
Hvis medarbejderen betaler arbejdsgiveren for råderetten over bilen, reduceres den skattepligtige værdi af den fri firmabil med beløbet. Reduktionen kan dog ikke overstige den skattepligtige værdi af firmabilen.

Der findes dog iflg. Den Juridiske Vejledning på www.skat.dk nogle spilleregler, der skal følges. Medarbejderen skal betale for råderetten

●  i det indkomstår, hvor han eller hun bliver beskattet af firmabilen
●  af beskattede midler
●  direkte til firmaet.

Medarbejderens egenbetaling af ’ordinære driftsomkostninger’
Udgangspunktet for beskatningen af fri firmabil er, at arbejdsgiveren betaler alle omkostninger til firmabilen, herunder udgifter til drivmiddel (benzin, diesel, el mv.).

Beløb, som medarbejderen selv betaler til f.eks. køb af drivmiddel til firmabilen, kan som udgangspunkt ikke reducere den skattepligtige værdi.

I en afgørelse om fri firmabil udtalte Landsskatteretten, at udgangspunktet for beskatning af fri firmabil er, at arbejdsgiver betaler alle omkostninger til firmabilen, herunder udgifter til benzin. Beløb, som den ansatte selv betaler til f.eks. køb af benzin til firmabilen, kan således ikke reducere den skattepligtige værdi. En reduktion i den skattepligtige værdi forudsætter derfor, at den ansatte betaler arbejdsgiver med beskattede midler. Se TfS 1997, 658 LSR. Denne betaling sker typisk som træk i lønnen (efter skat).

Told- og Skattestyrelsen (da de hed dét) har dog udtalt, at medarbejderen og arbejdsgiveren ved at benytte en ’særlig fremgangsmåde’ har mulighed for at opnå en reduktion af den skattepligtige værdi af fri bil med medarbejderens køb af benzin.

Fremgangsmåden er, at medarbejderen formelt ikke betaler for benzinen, men overlader de originale bilag til arbejdsgiveren, der samtidig indtægtsfører et tilsvarende beløb som modtaget egenbetaling fra medarbejderen. Medarbejderens egenbetaling sker således ved, at arbejdsgiveren ikke udbetaler det beløb, medarbejderen har lagt ud for arbejdsgiveren til betaling af benzin. Se TfS 1996, 488 TSS.

Medarbejderens egenbetaling af strøm til firmabilen
Den beskrevne ’særlige fremgangsmåde’ nævnt ovenfor kan naturligvis anvendes analogt for diesel og strøm mv., hvad drivmiddel angår.

Så når medarbejderen f.eks. ’tanker el’ på en ladestander ude i byen, og selv betaler for strømmen og får en kvittering for betalingen, kan dette betragtes som et udlæg afholdt af medarbejderen. Medarbejderen afleverer kvitteringen til arbejdsgiveren, der herefter foretager bogføring i overensstemmelse med den ’særlige fremgangsmåde’ nævnt ovenfor. Derved kan beskatningsgrundlaget for firmabilen nedsættes.

Medarbejderens betaling af strøm ved opladning på privat ladestander

Hvis medarbejderen lader firmabilen op på sin private ladestander derhjemme, bliver el-forbruget via ladestanderen blot en del af medarbejderens samlede private el-regning. I sidste ende vil der ikke være en separat regning/kvittering for el-købet til firmabilen, som hvis strømmen eksempelvis var købt ude i byen.

Medarbejderen vil derfor ikke kunne præsentere et ’originalt købsbilag’ for arbejdsgiveren, der herefter ikke vil kunne benytte den ’særlige fremgangsmåde’ og registrere et beløb som en egenbetaling, der vil reducere beskatningsgrundlaget for firmabilen.


Løsningsmuligheder
Når medarbejderen lader firmabilen op hjemme, skal det jo helst ikke ende op med, at medarbejderen selv betaler for strøm til sin fri firmabil, som jo allerede bliver beskattet.

Hvis en medarbejder får installeret en ladestander derhjemme af arbejdsgiveren, indgår værdien af ladestanderen og udgifter til installationen fra og med den 1. juli 2021 ikke længere i beskatningsgrundlaget for firmabilen.

Hvis arbejdsgiveren på et tidspunkt forærer ladestanderen til medarbejder efter den 1. juli 2021, skal medarbejderen ikke længere betale skat af værdien. Det gælder dog kun, hvis medarbejderen har haft fri elbil/plugin-hybrid-bil i mindst 6 sammenhængende måneder efter den 1. juli 2021.

●  For at undgå at medarbejderen ender op med selv at betale for strøm til sin firmabil, vil det være oplagt at arbejdsgiver tegner et ladeabonnement hos en af de mange udbydere der findes. Når firmabilen oplades hjemme, betaler medarbejderen herefter i første omgang selv for al den strøm der tankes, til sit eget elselskab, som medarbejderen dog efterfølgende får godtgjort af ladeoperatøren. Strømforbruget vil typisk blive fjernaflæst.

●  Tilbagebetalingssatsen (godtgørelsen) pr. kWh svinger dog fra ladeoperatør til ladeoperatør. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i hvor stor godtgørelsen er, inden man vælger ladeoperatør.

●  I skrivende stund lever vi i en tid med meget høje elpriser. Det betyder at tilbagebetalingssatsen (godtgørelsen) næppe matcher hvad, der rent faktisk betales for strømmen, uanset hvilken ladeoperatør man vælger.
En mulighed kunne her være at køre en tur og lade bilen op på den nærmeste såkaldte Supercharger ude i byen, hvor arbejdsgiveren afregner direkte med ladeoperatøren. Opladning på en Supercharger tager omkring en halv time. En Supercharger er godt nok dyrere at benytte, men det er jo arbejdsgiveren, der betaler.

●  En anden mulighed kunne være, at arbejdsgiveren dækker forskellen mellem ladeoperatørens godtgørelse til medarbejderen og medarbejderens konkrete elregning vedrørende brug af ladestanderen. Bemærk, at en sådan godtgørelse vil være skattepligtig (ekstra løn) for medarbejderen.


Relevante kurser, der behandler egenbetalinger for personalegoder og beskatning af fri bil til rådighed
Aktuel Løn
Lønindberetning fra A-Z